Nový klientSprávce údajů je American Properties s.r.o., IČO 2424585, se sídlem Fugnerovo nám.1808/3, 120 00 Praha 2, zapsána v obch. rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 177756, dále také jen „správce“

  1. Podpisem tohoto registračního formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle zásad ochrany osobních údajů (více na www.octarna.com/gdpr)
  2. Beru tímto na vědomí, že správce předává osobní údaje níže uvedeným zpracovatelům, a to za účelem vedení účetnictví, personální a mzdové agendy, poskytování masérských služeb. Níže vypsaní zpracovatelé jsou nezbytnou součástí poskytování služeb pro správce.
    • UTC spol.s.r.o., IČ: 43000550– účetnictví
    • Banan IČ: 26867257– webové stránky, emailing, webové formuláře
  3. Souhlasím se zasíláním výhodných marketingových nabídek našich partnerů, které jsou určeny speciálně klientům centra Octárna. Pro tyto účely budeme osobní údaje uchovávat po dobu 10let.

Příjmení
Jméno
Titul
Datum narození
Emailová adresa
Telefon
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel devatenáct a deset 
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).

Novinky